2013-01-17
Dolder 2

Dolder 2

De naam Dolder komt niet alleen in Wageningen voor maar ook elders in Nederland.
Het bekendst is Den Dolder bij Utrecht. Verder ligt in Drenthe het piepkleine esdorpje Doldersum en bij Weerselo, in Twente, ligt de buurtschap Dulder. Net als het Wageningse Dolder komt omstreeks het jaar 900 in de oude geschriften dit dorpje ook voor onder de naam Thulere.

De werkelijke betekenis van het woord dolder is een discussiepunt onder de geleerden. Sommigen zeggen dat een dolder een zandige heuvelrug was. Anderen beweren dat het afkomstig is van het Noorse dollr wat betekent boomstam.
Als je de oude locatie van het Wageningse Dolder in beschouwing neemt, op de flank van een stuwwal die bestaat uit zand en grind, ben je geneigd om te denken aan een zanderige heuvelrug.

De andere drie verdwenen Wageningse buurtschappen zijn Brakel, Leeuwen en De Peppeld. Brakel die lag op het kruispunt van de Rooseveltweg en de Van Uvenweg . Ongeveer op de plek van apotheek Ten Hoopen. De Brakelseweg is daar nog een getuige van. De brink van Brakel was begrensd door de oude wetering de Dijkgraaf.

De brink van Leeuwen lag op de plaats waar restaurant Het Gesprek staat (vroeger De Keijzer). Daar tegenover ligt nog steeds de originele oude kolk. De boeren verbouwden hun gewassen op de akkers in de Eng: de Leeuwereng. Nu de naam van het kerkhof aan de Buissteeg.

Op de brink van De Peppeld staat nu het pand Wildekamp 5. Daarnaast ligt nog altijd de oude kolk. Vanaf die kolk loopt de Droevendaalsesteeg die nog alle kenmerken vertoont van de oorspronkelijke schaapsdrift die naar de weidegronden in het binnenveld liep: een lange rij van zeer oude elzen en populieren die vroeger als een windsingel diende.
Een Peppeld is een oude naam voor een populier. Sommige van die populieren zijn zo oud dat, als ze konden praten, nog veel zouden kunnen vertellen over buurtschap De Peppeld.
Maar daarover een volgende keer meer.

Wageningers die Van Brakel, Van Leeuwen of Van de Peppel(d) heten weten dus waar hun voorvaderen oorspronkelijk vandaan komen. Het zijn blijkbaar honkvaste families die niet ver van hun oorsprong zijn afgedwaald.

17-01-2013