2014-01-14
Anagrammen

Anagrammen

Tijdens W 750 daagde Anneke Rot de Wageningers uit om anagrammen te maken van de zin ‘De stad Wageningen viert feest’. Een anagram is een wisselwoord of een wisselzin. Je maakt van een woord of een zin een ander woord of zin van dezelfde letters. Anagrammen van ‘eten’ zijn bijvoorbeeld ‘teen’ en ‘neet’.
Een heel mooi voorbeeld van een anagram werd ooit gemaakt van de naam van de beroemde Nederlandse schilder Piet Mondriaan die lange tijd in New York woonde en zich daar Piet Mondrian noemde: ‘I paint modern’. Een hedendaags voorbeeld is het anagram van Griekenland: er kan geld in.
Na haar oproep werd Anneke Rot bijna bedolven door honderden anagrammen. Er kwamen er zoveel binnen dat zij besloot om er een boekje van te maken. Dat boekje is inmiddels verschenen en telt maar liefst 750 anagrammen. Een symbolisch aantal voor W 750. De titel van het boekje is: ‘De stiefvaders witten een gang’. Uiteraard een anagram van ‘De stad Wageningen viert feest’.
Voor liefhebbers: dit boekje met 750 anagrammen is bij Anneke Rot te koop en kost heel toepasselijk 750 cent. Haar e-mailadres: a.rot@iae.nl.
Nog steeds stromen de anagrammen binnen zodat de kans bestaat dat er een tweede boekje komt. Dat zal een hele klus worden want na duizend anagrammen zullen de mogelijkheden langzamerhand wel uitgeput raken. Maar wie nog wat vrije tijd en inspiratie heeft krijgt nog een kans om in dat tweede boekje te worden opgenomen. Voor informatie: www.wikiwageningen750.nl
Helaas heb ik zelf niet mee kunnen doen aan deze creatieve vorm van puzzelliteratuur. Dat zou nog altijd kunnen, maar, zoals ik al zei, heb ik het vermoeden dat de mogelijkheden met de 26 letters die de zin van Anneke Rot telt, zo onderhand wel uitgevogeld zijn. Maar volgens Anneke zijn er nog talloze mogelijkheden.
In ieder geval zal ik een bijdrage leveren aan dit woordenspel door als eerbetoon er één op de naam van de bedenkster, en muzikant, Anneke Rot te maken. Haar anagram is opgenomen in de slotzin van het volgende kwatrijn.

Velen die haar horen spelen
Denken vaak en onverdroten
Almaar aan het anagram van haar
‘Anneke Rot’ speelt ‘rake noten’

2014-01-14