2014-02-22
Aalt Dijkhuizen

Aalt Dijkhuizen

De vorige week nam Aalt Dijkhuizen afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR. Hij werd opgevolgd door Louise Fresco.

Bij zijn afscheid werd Aalt Dijkhuizen uitbundig geprezen omdat onder zijn leiding Wageningen UR uitgegroeid is tot een van de beste en invloedrijkste landbouwuniversiteiten ter wereld. Dat bewijst ook het aantal buitenlandse studenten aan de WUR. Dit aantal is onder zijn voorzitterschap gegroeid van enkele honderden tot meer dan tweeduizend.

Hij had ook fervente tegenstanders die niet alleen hevige kritiek hadden op de hoogte van zijn salaris maar vooral op zijn ideeën over de intensieve veehouderij.

Aalt is, globaal gezegd, van mening dat, als je de groeiende wereldbevolking voldoende wilt voeden, de intensieve veehouderij een noodzaak is. En wat het dierenwelzijn betreft, vindt hij dat Nederland op de troepen vooruitloopt en ‘Wakker Dier’ teveel doorschiet.

Maar daar wil ik het verder niet over hebben. Bij zijn afscheid was opmerkelijk dat hij een seizoenkaart van zijn favoriete club Feyenoord kreeg aangeboden met de opmerking dat hij in zijn studententijd zelf als keeper geen groot succes was.

Typisch een uitspraak van een bobo die niets van voetbal weet en Aalt nooit heeft zien keepen. Als keeper van SKV 10 was hij een solide sluitpost die onbuigzaam zijn doel wist te verdedigen. Ik kan dat weten want ik ben vier jaar leider van hem en zijn elftal geweest. Een prima team dat weliswaar niet altijd de meest intelligente voetbaloplossingen kon verzinnen maar dat wel drie hoogleraren heeft voortgebracht. Jongens waren het – maar aardige jongens (Nescio).

Ooit is Aalt met zijn elftal gepromoveerd van SKV 10 naar SKV 9. Al was dat wel een gevolg van het feit dat van de veertien of vijftien seniorenelftallen, elftallen die SKV in die tijd had, er één opgeheven werd.

Het verhaal dat in de universitaire wereld driftig de ronde doet dat hij bij SKV nooit hoog heeft gespeeld klopt ook niet helemaal. Aalt speelde bijna al zijn thuiswedstrijden op de bovenvelden. Die liggen minstens vijftien meter hoger dan de benedenvelden. Aalt Dijkhuizen, een doelverdediger op topniveau?

Aalt Dijkhuizen was op topniveau een solide sluitpost van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, die onbuigzaam zijn doel(en) wist te verdedigen. Tja, een jongen was het – maar een aardige jongen.

2014-02-22

Circa 1974: gehurkt tweede van rechts keeper Aalt Dijkhuizen; staande eerste van links elftalleider Klaas de Vries