2014-03-27
Stadsgracht

Stadsgracht

Vaak wordt gedacht dat in geschiedenisboeken altijd de waarheid staat. Maar geschiedschrijvers zijn niet altijd objectief. Regelmatig komen onderzoekers tot de conclusie dat zaken in het verleden heel anders lagen dan tot dusver altijd gedacht is. Daarbij komt ook nog dat het menselijk geheugen door de tijd gecorrumpeerd wordt.

Zo is er ook een hele mooie geschiedenis van onze stadsgracht. Maar was het met die stadsgracht vroeger altijd zo mooi gesteld? Ja! Ik herinner me nog dat ik er in de winter van1963 op geschaatst heb. Weet nog hoe de jeugd er zomers altijd zat te vissen terwijl trotse zwanen met hun kuikens voorbij zwommen. Prachtig, en hoe langer het geleden is hoe mooier het allemaal wordt.
Maar ik herinner me ook de rotzooi die er altijd voorbij dreef.
Op het Spijk en in de gasfabriekstraat was het fantastisch wonen maar vaak stonk het daar door de gracht als een beerput. Studenten die, als ze na een doorgezakte nacht aan het eind van de middag hun slaapkamerraam opendeden, soms ‘spontaan’ weer over hun nek gingen.

Wat gaan we doen met dit probleem als de oude stadsgracht weer helemaal in ere is hersteld? Krijgen we dan, om te voorkomen dat de stadsgracht een stinkende en drijvende afvalbelt rond de stad wordt, een stadsgrachtwacht en een stadsgrachtreinigingsdienst?
Als ik zie hoeveel werk er de komende jaren vanuit Den Haag op de gemeente afkomt, hoeveel personeel daarvoor nodig is en dat er altijd bezuinigd moet worden, dan denk ik dat er niet één gemeentewerker maar een uur vrijgemaakt wordt om de stadsgracht schoon te houden.
Maar laat ik niet al te zwartgallig zijn misschien dat ons nieuwe stadsbestuur op het idee komt om eens te gaan praten met hun vrienden van de WUR. Of het schoon- en reukvrij houden van de gracht geen verplichte stageopdracht kan worden voor studenten met milieuhygiëne in hun pakket.
Voordelen: Wageningen heeft een schone stadsgracht, de studenten doen een gedeelte van hun praktijk en vissen misschien ook nog een stel oude fietsen op die ze op kunnen knappen.

Bovendien is het voor het gemeentebestuur en de WUR een mooie samenwerkingstoets. Het mes snijdt dan aan meer kanten tegelijk dan spreekwoordelijk mogelijk is.

2014-03-27