2014-07-03
Participatie maatschappij

Participatiemaatschappij

In het dorp waar ik geboren ben hadden de kleine boeren het na de oorlog niet breed.
Om de onkosten te drukken staken ze de koppen bij elkaar en de uitkomst was dat ze, met gesloten beurzen, gebruik gingen maken van elkaars machines. Dan hoefden ze die niet allemaal afzonderlijk aan te schaffen. Daar hadden de kleine boeren het geld niet voor.

Een vorm van participatie avant la lettre. De samenwerking met gesloten beurzen ging jarenlang prima totdat de belastingdienst er lucht van kreeg. De samenwerkende kleine boeren kregen, met terugwerkende kracht, een forse belastingaanslag en een forse boete wegens verzwegen inkomsten.

Het samenwerken met gesloten beurzen noemde de belastingdienst een vorm van verzwegen inkomsten. Werkzaamheden bij elkander verrichten mocht je niet tegen elkaar wegstrepen. Daar moesten allerlei belastingen, zoals omzetbelasting, voor betaald worden.

Toen ik voor het eerste de term participatiemaatschappij hoorde moest ik aan dit verhaal denken: elkaar helpen om de kosten te drukken van bijvoorbeeld de zorg. Bezorgd vroeg ik mij af welke slinkse belastingmaatregel daarachter zat.

Al snel kwam het addertje onder het gras vandaan: je mocht niet zomaar met behoud van uitkering of AOW je oude vader of moeder in huis nemen: het woord mantelzorgboete was geboren!

‘Een zorgzame samenleving’ in de jaren tachtig in het kabinet Lubbers 1, samen met de VVD, voorbereid door de toenmalige CDA-minister Elco Brinkman, krijgt op deze manier wel een hele bittere nasmaak. Zeker als de destijds heftig reagerende PvdA daar nu zelf, samen met de VVD, schaamteloos gebruik van maakt.

Al is de mantelzorgboete voorlopig een jaar uitgesteld wil dat nog niet zeggen dat uitstel afstel is. 

Wat dit met Wageningen te maken heeft? Wacht maar af: Den Haag heeft alle problemen rond de zorg en de participatie gedelegeerd naar de gemeentes. Een slimme manier om zelf van de problemen af te zijn en wanneer het grandioos misloopt de schuld te kunnen geven aan lokale overheden.

Ik wens wethouder Lara de Brito veel sterkte in deze slangenkuil.

2014-07-03