2014-11-04
Knudde

Knudde

De bereikbaarheid van Wageningen is de laatste 80 jaar altijd knudde geweest. Ook met het openbaar vervoer. Vanaf 1879 kon je nog met de stoomboot De Batauwer van aanlegplaats De Wolfswaard naar Arnhem reizen. In 1912 was die luxe alweer voorbij omdat kapitein Krechting ermee stopte om een café te beginnen.
Hoe ik dat weet? Omdat Kees Krechting mij vertelde dat hij nog altijd de kapiteinspet van zijn overgrootvader in z’n bezit heeft.
Gelukkig hadden we toen nog Bello, een treintje dat vanaf 1882 zeven keer per dag van Ede naar het station, op de hoek van de Stationsstraat en de Stadsbrink, in Wageningen reed.
Maar vanaf 1937 werd ook deze passagiersdienst op geheven. Vanaf die tijd tot 1968 was het treintje alleen nog maar beschikbaar voor goederenvervoer tot aan de mouterij.

Hoe ik dat weet? Omdat destijds ik twee bielzen van Bello gered hebben die, weliswaar in slechte staat, nog altijd bij mij in de tuin liggen.

Vanaf 1937 kwam er dan de bus die vanaf Ede naar het busstationnetje achter hotel De Wereld reed. Dat in de jaren zestig werd vervangen door het nu zo verfoeide busstation op de Stadsbrink. Geen ponem om met Wageningen kennis te maken, is de algehele kritiek.

Wageningen wilde opgaan in de vaart der volkeren. Burgemeester De Niet bouwde in de jaren zestig allemaal torenflats langs de invalswegen om het aanzien van de stad Wageningen te vergroten. Je moest kunnen zien dat je een echte stad binnenkwam. Een studentenstad zelfs. Maar hoe moest je die toekomstige wereldstad binnenkomen?

Want met de invalswegen bleef het maar wat aanmodderen. We kregen weliswaar een ringweg in de vorm van de Nijenoord Allee maar om onze industriegebieden te bereiken bleef het filewerk. Hetzelfde gold en geldt nog altijd voor de nieuwe wijken zoals de woonwijk Noordwest.

Na de bouw van de campus en het aantal studenten dat hier vanaf de jaren zestig een grote vlucht heeft genomen, is er nog geen pest veranderd.
Nu is er weer heibel met de provincie over de verbreding van de Mansholtlaan.
Houdt het dan nooit op met de bereikbaarheid van Wageningen? Nee!

Hoe ik dat weet? Omdat die zekerheid die zich de laatste tachtig jaar al meermalen heeft bewezen. Het blijft knudde daar kan geen lieve-Han-ter-Maat wat aan doen.
En als het hem wel lukt? Dan mag Han mij de maat nemen.

2014-11-04