2014-11-09
Virussen 1

Virussen 1

Virussen en angst horen al eeuwenlang bij elkaar. Logisch want alleen al de afgelopen 150 jaar zijn er miljoenen mensen gestorven door een virus. Een voorbeeld is de Spaanse griep in 1917. In de jaren 1871/1872 stierven op de Veluwe veel bewoners door een andere virusziekte: de pokken. Wageningen ontsnapte aan die epidemie. Dat was geen toeval want in 1858 had ons gemeentebestuur verordend dat kinderen zonder pokkenbriefje niet meer op school werden toegelaten. Het pokkenbriefje was een bewijs dat ze met koepokstof gevaccineerd waren.
Vaccinatie is afgeleid van vacca wat koe betekent in het Latijn.
Die Wageningse gemeenteverordening van 1858 gaf wel een enorme heibel omdat de Gedeputeerde Staten van Gelderland vonden, daartoe aangespoord door orthodoxe kerkgemeenschappen, dat de gemeente Wageningen niet bevoegd was om vaccinatie te verplichten.
Dat zou een zaak zijn van het Rijk. Wageningen gaf geen krimp en kreeg, tenslotte, haar gelijk van Den Haag. Dit was de reden dat bij de epidemie van 1871/1872 er in Wageningen geen doden vielen door de pokken. Alleen een paar ziektegevallen onder orthodoxe gelovigen die hun kinderen niet lieten vaccineren en dus thuis hielden. Dat mocht omdat er toen nog geen onderwijsverplichting was.
Behalve onder de orthodoxe gelovigen waren er ook tegenstanders die dachten dat de mens door de vaccinatie met koepokstof eigenschappen aan koeien kreeg. Bang waren dat je ging loeien, gras eten en hoorns kreeg. Door een wereldwijde vaccinatie heeft de WHO in 1980 de wereld pokkenvrij verklaard. Nu hebben we het ebolavirus. Het probleem van vandaag de dag is dat er voor ebola geen vaccinatiemiddel is. Niet een gevolg van orthodoxe tegenstanders maar omdat de farmaceutische industrie er geen brood in zag. Het ontwikkelen van een vaccinatiemiddel kost vele miljoenen en dat geld zou men nooit terug kunnen verdienen aan een, weliswaar zeer dodelijke, maar tot dan toe in omvang beperkte ziekte in landen die ook nog een keer geen geld hadden voor eventuele vaccinaties. Heel cynisch hierbij is dat bij de pokkenepidemie de orthodoxen hun lot in handen gaven van onze lieve Heer en bij het ebolavirus de voorstanders van de vrije markt vertrouwden op hun afgod: de vrijemarkteconomie.
Zou er ook een virus zijn dat een hersenkronkel veroorzaakt?

09-11-2014