2014-11-19
Frisse wind

Frisse wind

Er waait weer een frisse wind door Wageningen.
Zaterdagavond presenteerde, in een stampvolle business home op De Berg, Arno Boon de prachtige plannen van het nieuwe FC (Future Center) Wageningen. Dat sport op die historische plek nog altijd leeft bleek wel uit het enthousiasme waarmee het clublied van de oude FC gezongen werd. Zo vol overgave en zo hard dat het ‘zelfs in Arnhem werd gehoord’.

Het nationale damesteam van Brazilië heeft, ondanks de bouwvallige hoofdtribune, op de nieuwe mat aangetoond dat er nu al internationale belangstelling is voor het nieuwe FC Wageningen in ontwikkeling. Jaap Veenendaal met zijn mensen van hotel De Wageningsche Berg hebben ook de uitdaging opgepakt om er iets moois van te maken.

Een volgende activiteit is in juni 2015. Dan worden er twee wedstrijden gespeeld voor de z.g. tweede divisie waarin oud-spelers van Haarlem, SVV, Veendam en, uiteraard FC Wageningen, in competitie met elkaar gaan.

Naast het voetbalveld op De Berg wordt ook die andere, in naam zo mooie berg ‘Arboretum Belmonte’ weer nieuw leven ingeblazen door middel van een subsidie van de gemeente voor een forse onderhoudsbeurt.

Onze stadsdichter Laurens van der Zee is bezig om allerlei beelden en plastieken in de openbare ruimte een tweede leven te geven met behulp van de Wageningse bevolking.
Wanneer het ‘pompje’ weer voor hotel De Wereld geplaatst wordt levert dat van hem een nieuw gedicht op. Sport en kunst komen met elkaar weer tot leven.

De Griekse wijsgeer Plato zei het al: ‘Sport is de zuster van de muzen’. De beroemde Italiaanse dichter Dante, schrijver van La Divina Commedia (De goddelijke komedie), noemde kunst ‘Het kleinkind van God’.

Daarbij hebben wij, weliswaar onderaan de Berg, in restaurant O Mundo met zijn Michelinster, ook een Olympus waar godenspijzen geserveerd worden.

Het lijkt er dus op dat we de zegen hebben van de Goden, wijsgeren en kunstenaars van de oude Grieken en Romeinen. Na jaren van de Goden verzoeken lijkt het er dus eindelijk op dat het toch nog wat gaat worden met Wageningen.

2014-11-19