2014-12-15
Ammehoela

Ammehoela

‘Het bruist weer in de kunstsector’ zei minister Jet Bussemaker toen ze hoorde dat, ondanks de bezuinigingen, er in 2013 meer mensen musea hebben bezocht dan het jaar daarvoor.
Ammehoela! Ook mooie cijfers kunnen liegen. Het extra museumbezoek is voor het overgrote deel te danken aan het Rijksmuseum. Na een verbouwing van 10 jaar werd het nieuwe Rijksmuseum in april 2013 weer geopend en trok in de rest van het jaar meer dan een miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland! Meer bezoekers kwamen er ook door de groei van het aantal museumkaarten. Op dit moment zijn dat er maar liefst 4,5 miljoen!
Meer mensen gaan in tijden van recessie met een museumkaart vaker naar een museum omdat ze daarmee een heel jaar gratis naar binnen mogen.
Uit de opbrengst van de museumkaarten krijgen de musea maar een fractie van wat een normaal entreekaartje kost. Voor kleine musea, zoals de Casteelse Poort in Wageningen, is dat maar een paar dubbeltjes per museumkaartbezoeker.

De Casteelse Poort, heeft de laatste jaren al het werk moeten doen met vrijwilligers. Alle (deeltijd) banen zijn wegbezuinigd. Zonder professionele ondersteuning wordt er nog meer geëist van vrijwilligers die toch al vaak op hun tandvlees lopen.

Terug naar de toename van het museumbezoek in 2013. Uit het onderzoek blijkt ook dat de groei van het aantal bezoekers niet geldt voor de meeste kleine musea in de kleine steden. Daar is het aantal zelfs teruggelopen.

Als lid van de ‘Vrienden van de Casteelse Poort’, op ‘Open museumdagen’, bij vertelmiddagen van ‘Eva Luna’ en andere dagen dat je gratis ons museum in mag (zoals op 19 december a.s. op de kerstverkoopavond) laat ik toch altijd mijn museumkaart scannen.

Verder wip ik zo vaak als ik maar kan even binnen. Dat kost mij niets maar dat scheelt De Casteelse Poort iedere keer weer een paar dubbeltjes. Daarbij zie je ook nog eens wat. Vaak zeer verrassende projecten.

Als alle Wageningers met een museumkaart dat ook een paar keer per maand zouden doen, dus niet in één keer alles bekijken maar heel vaak een klein onderdeel, dan levert dat het museum tenminste nog wat substantieels op.

Jet Bussemaker zal dat ‘vaker bezoeken’ van het museum interpreteren als ‘Het bruist weer in de kunstsector’. Maar dat doet zij ook met het extra vuur dat de vrijwilligers, door de bezuinigingen, uit hun sloffen moeten lopen. Ammehoela, Jet!

2014-12-15