2015-08-20
Sportzaken

Sportzaken

Omdat de wethouder van sport met vakantie was, werd hij bij de Wageningen Cup vervangen door zijn collega Lara de Brito. Logisch want Lara is de wethouder van zorg en sport en moet ervoor zorgen dat onze bevolking gezonder wordt en dus minder zorg nodig heeft.
Daarom is het vreemd dat we in Wageningen wel een wethouder hebben die sport in zijn portefeuille heeft maar dat er geen afdeling Sportzaken meer is. Ongeveer een halve dag per week is er nog wel een ambtenaar die voor de wethouder wat hand- en spandiensten kan verrichten.
Vijfentwintig jaar geleden was de afdeling sportzaken nog een bloeiende afdeling. Met Herman Helmers en Willem Straatman. Later kwam Marga Menting daar nog bij. In hoogtijdagen vaak nog bijgestaan door diverse hulpkrachten.

Meer dan tachtig sportverenigingen vielen destijds onder sportzaken. Daarvoor moesten voor zomer en winter accommodaties geregeld worden, kwamen aanvragen binnen voor jeugdsubsidies en trainerssubsidies, werden collecties georganiseerd voor b.v. de gehandicaptensport, was Willem Straatman q.q. secretaris van de sportraad, etc., etc.
Maar sport bleek een stiefkind te zijn want alles en iedereen werd door de jaren heen wegbezuinigd. Dat gold ook voor meer dan de helft van het aantal medewerkers op de sportvelden.

Het krankzinnige is dat iedereen nu moord en brand schreeuwt over gewichtsproblemen bij onze jeugd. Dat zoiets leidt tot een verslechtering van hun gezondheid en dus veel meer aan zorg gaat kosten. Aan de ene kant bezuinigen op sport terwijl aan de andere kant de kosten voor de gezondheidzorg zo sterk oplopen dat ook daarop weer bezuinigd moet worden. Vervolgens gaan de premies van de ziekteverzekeringen en het eigen risico fors omhoog.
Hoe inefficiënt kun je het bedenken.

De sport, dus de gezondheid, wordt nu voor een groot deel overgelaten aan de sportverenigingen die sinds kort hun jeugd- en trainerssubsidies zijn kwijtgeraakt en die sinds de crisis van 2008 steeds minder sponsors kunnen vinden en dus de contributie fors moeten verhogen. Hierdoor wordt voor sommige gezinnen de sport onbetaalbaar.
Een vicieuze cirkel waar je, zonder fors in te grijpen, nooit meer uit komt. Hoe los je dit probleem op? Laten de ambtenaren van sportzaken daarover hun hersens maar eens breken. Oh, sorry…sportzaken bestaat niet meer in Wageningen.
Laat ik dan een goed aangesneden voorzet geven die het college makkelijk voor het inkoppen heeft: geef sport weer de hoogste prioriteit. Waar dat van betaald moet worden?
‘Sport betaalt zichzelf met gezondheid’. Deze wijsheid mag het college op een tegeltje zetten. Ik zal geen auteursrechten vragen. Flesje wijn mag. Proost, of beter Gezondheid!

2015-08-20