2015-08-27
Studenteninvasie

Studenteninvasie

Bijna 2500 nieuwe studenten worden dit nieuwe studie jaar verwacht. Een kleine 2100 hebben al deelgenomen aan de Algemene Introductie Dagen. In totaal verwacht men dat er het komende jaar meer dan 10 000 studenten in Wageningen zullen rondlopen: bijna 30% van de bevolking.

Vijfenvijftig jaar geleden, in 1960 dus, kwamen er nog geen 200 nieuwe studenten naar Wageningen. Het totaal aantal studenten aan de Landbouwhogeschool was toen 1200.

Staat Wageningen op zijn kop door een ongeveer twaalfvoudige jaarlijkse toename t.o.v. 1960? Vinden wij dat Wageningen vol is en ‘vol is vol’.
In de eerste plaats voor de politiek. Met het aantal studenten groeiden de laatste jaren ook D’66 en Groenlinks dat het een aard heeft. Nergens in Nederland zijn deze beide partijen relatief zo groot. Wageningen bewijst dat Groenlinks en D’66 ‘elitaire’ partijen zijn. Partijen van het intellect en van hen die daar graag bij willen horen.
Van de economische gevolgen kun je zeggen dat de kroegdichtheid de laatste vijfenvijftig jaar meer dan kwadratisch is toegenomen. Ook heb ik de indruk dat de verkoop van het aantal tweedehands fietsen exponentieel is gestegen.
Omdat alle studenten moeten eten, drinken en zichzelf kleden zal de middenstand in het algemeen erbij gebaat zijn.
Op theatergebied hadden we hier in de jaren zestig het landelijke Stutofes (Studenten Toneel Festival) in de maand mei. In die tijd had niet alleen elke studentenvereniging een eigen toneelclub maar dat gold ook voor bijna elk instituut waar ook studenten en afgestudeerden meespeelden.
Verder had je nog het cabaret BAM van SSR, het cabaret De Zingende Tractor van KSV met Leo Hoogeboom en Gerard Hulshof en later het cabaret van Leo Klep. Er was in de jaren 70 volop theaterpubliek want zelf speelden wij, nadat we als ex- studentencabaret eind jaren zestig op de professionele toer gingen, een kleine 100 keer in Wageningen terwijl het zwaartepunt van onze optredens toch in het westen van het land lag.
Ook hadden studenten toen blijkbaar tijd voor beeldende kunst en de schrijfkunst. En met het laatste bedoel ik niet alleen het kalken en meniën op de straten in de tijd van de verkiezingen voor de studentenraad, wat toen vaak het geval was.

Verder hadden we in de jaren 60 en 70 nogal wat studentenorkesten met als toppers Malic Banda, de Ceresband, en de Surinaamse band. En natuurlijk ook toen al de WSKOV.
Als ik op mijn gevoel af ga hebben we nu zeker geen tien keer zoveel studenten die zich bezighouden met kunst en cultuur dan vijftig jaar geleden. Ik hoop dat mijn gevoel mij bedriegt.

2015-08-27