2015-09-09
Vreemdelingen?

Vreemdelingen?

Wageningen telt op dit moment ongeveer 37.000 inwoners met ruim 150 nationaliteiten.
Allemaal Wageningers die ooit van een buitenland zijn gekomen. Een deel daarvan zal als student, promovendus of tijdelijke werknemer weer terugkeren naar hun vaderland.
Zo’n vierhonderd jaar geleden had Wageningen nog geen duizend inwoners. Hun voorouders hadden zich hier op de Berg en in het stroomgebied van de Rijn ooit gevestigd vanuit alle windstreken. Volksverhuizingen vonden al plaats ver voor onze jaartelling.
Die 37-voudige toename van de laatste vierhonderd jaar is niet alleen te danken aan de enthousiaste voortplantingdrang van onze bewoners maar vooral aan immigranten.
Uiteraard zijn de meesten gekomen uit de nabije omgeving maar ook velen vanachter de horizon. Als we het telefoonboek van Wageningen bekijken dan zien we een heel alfabet aan achternamen die een aanwijzing zijn voor de oorsprong van hun voorouders. Een jaar of zeven geleden heb ik over deze achternamen van A tot Z een gedicht gemaakt. Dit gedicht is vandaag de dag actueler dan ooit. Het heet ‘Ik en Wij’.

Ik en Wij
Wageningers
Met achternamen als getuigen
Van een verleden verdreven verdwaald
Vertwijfeld vrijwillig verliefd vertrokken

Van Aken
Van Brakel, Van de Craats, uit Dumrese
Van Elden, uit Fogteloo, Van Ginkel
Van Holland, Van Ingen, Van Jeveren
Van Kleef, Van Lent, Van Manen
Van Nimwegen, Van Ommeren
Van Putten, uit Quinten, Van Roekel
Van Schaik, Van Tiel, Uitdehaag
Van Voorst, Van Wely, Van IJzendoorn
Van Zetten

Van Heinde maar ook van ver
Van ver achter onze horizon
Verdreven verdwaald vertwijfeld
Vrijwillig verliefd vertrokken verankerd
In Wageningen

Ik en Wij

Een heel alfabet aan achternamen. Mist hier de X? Ja, X is de onbekende.

2015-09-09