2017-05-01
Robotisering

2017-05-01
Robotisering

Niemand kan in de toekomst kijken maar om te kunnen voorspellen dat binnen niet al te lange tijd robots ons veel werk uit handen zullen nemen heb je geen profeet nodig. De pessimisten zien die tijd somber tegemoet. Ze zijn bang dat de
robots straks al het werk over zullen nemen. Arbeid wordt straks niks meer waard. Met arbeid kun je dan geen droog brood meer verdienen. Het geld wordt dan enkel en alleen verdiend door de robots
en die zijn in het bezit van het kapitaal.

Ik ben een optimist.
Wanneer de robots ons het werk uit handen nemen hoeven we dat zelf niet meer te doen. Kunnen we onze tijd besteden aan dingen die we leuk en zinnig vinden.
Aan het eind van de negentiende eeuw schreef Herman Heijermans de pessimistische éénakter ‘De Stoommachien’. De stoommachine,
de robot van de negentiende eeuw, zou al het werk van de arbeiders overnemen. Een geëngageerde zanger zong in die tijd: ‘De elevatoren zuigen het graan en de nijvere werkers blijven staan’. Heijermans en de zanger kregen ongelijk. Er werd steeds weer nieuwe arbeid ontwikkeld. De voordelen waren dat de nijvere werkers niet meer door de rug gingen door het tillen van al die zakken graan. Zo zal het in de toekomst ook gaan. Mocht er toch niet voldoende arbeid ontwikkeld worden voor de nijvere werkers van de toekomst, en hun inkomens dus op de tocht komen te staan, dan gaan we eerst
het werk dat er nog is herverdelen. Daarna doen we het zelfde met het
geld dat door de robots wordt verdiend.

Te beginnen met een basisinkomen voor iedereen. Nu zijn sommige gemeenten, waaronder Wageningen, al druk bezig met daar plannen voor te ontwikkelen. Alles komt goed. Bazen kunnen hun werknemers niet meer afbeulen. Dat mogen ze doen met de robots. Mensen hebben tijd voor theater en andere kunsten. Mensen kunnen zich helemaal uitleven in hun hobby’s. Nergens nog een tekort aan vrijwilligers. Mensen hebben langere vakanties. Mensen hebben meer tijd om de liefde te bedrijven.
Ik zou het wel weten. Laten ze maar komen die robots. Laat maar komen die toekomst.

01-05-2017