De kunst laat zich de mond niet snoeren

Luisteren

Voorgelezen door:
Ton van Rhoon

Scan de code of klik erop

de kunst laat zich de mond niet snoeren

De musea, het theater,
Beeld en schilderij
Alles helpt men vroeg of later
Naar de sodemieterij
Maar wij gaan vandaag ons roeren
Want: de kunst laat zich de mond niet snoeren

Fors de BTW verhogen
Dubbel snijden in het vlees
En dat mooie woord gedogen
Geldt niet voor de CJP’s
Ook de jeugd wil men pandoeren
Maar: de kunst laat zich de mond niet snoeren

d’Haagse waanzin wordt steeds wilder
’t Enige wat straks resteert
Is dat men de winterschilder
Enkel nog subsidieert
Maar wij laten ons niet vloeren
Want: de kunst laat zich de mond niet snoeren

Eerst nog dachten de orkesten
Dat het maar een geintje was
Dat men met een grap hen pestte
Dat het een ‘orkestbak’ was
Straks mag men geen trom meer roeren
Maar: de kunst laat zich de mond niet snoeren

Aan de horizon reeds dreigen
Van een leegte de contouren
Schraalheid zullen we verkrijgen
Door die kaalslag door te voeren
Daarom schreeuwen wij op volle toeren
Nee, de kunst laat zich de mond niet snoeren

20-11-2010