De promotie

Luisteren

Uitgevoerd door: stepinstepuit

Scan de code of klik erop

De promotie

Iedereen is heden vrolijk
Uitgelaten, trots en olijk
Bij de bitterballen en de kaas
Handen schudden, glazen klinken
Iedereen vindt Piet een flinke
Bolleboos, een kei, een knappe baas

Kijk die daar zo uitgelaten
Met Piet’s vader staat te praten
Is professor doctor Van der Til
Hij slaat regelmatig kwinken
Staat ontspannen wat te drinken
Blij met het succes van zijn pupil

Iedereen staat Piet te prijzen
Hoe op eminente wijze
Hij de opponent zijn weerwoord gaf
De kritieken knap pareerde
Zo tot doctor promoveerde
Echt de wijsheid fonkelde eraf

Zijn proefschrift: The ability of nuts to cause sterility
Vertaald in ’t Engels
Door zijn nicht Marlou
Waarin staat op bladzij twee
Voor Thea, Arnoud en Josée
Dat lichtte hij zojuist als volgt toe

Hooggeleerde promotor, hooggeleerde opponenten, geachte aanwezigen. Uit een jarenlang en uiterst precisieus onderzoek met de
hazelnoot, de beukennoot en de apennoot is mij significant gebleken
dat, wanneer vrouwen deze noten consumeren, ook al is de consumptie slechts eenmalig, zij allen onvruchtbaar zijn op hun 70ste jaar.
Bovendien valt nog te vermelden dat dit ook voor pindarotsjes schijnt
te gelden.

Alom klonk toen de waardering
Voor zijn knappe redenering
Toen na heel lang zwetsen kwam de vraag:
Hebt u soms ook nog bekeken
Vrouwen die nooit noten eten
Tot hun zeventigste jaar?

Hooggeleerde opponent.

Dit onderzoek heeft zich gericht op de gevolgen van het consumeren
van noten. Het niet consumeren van noten valt derhalve volledig
buiten dit onderzoek.

’t Werd toen nog een beetje moeilijk
Ja, het peil werd haast verfoeilijk
Toen kwam er een feestneus in jacket
‘Hora est’ klonk toen het wonder
Dat was ’t einde van ’t gedonder
Zoals meestal, door de gong gered

Zijn familie met z’n allen
Snapten uiteraard de ballen
Toch klonk bij de bul gesnotter op
Na die grote schertsvertoning
Werd ie doctor als beloning
Ziezo, weer een stapje hoger op

Hij kan nu de drukker bellen
Nieuw briefpapier bestellen
En visitekaartjes, uiteraard
Ook een ander naambord kopen
Bij het postkantoor aanlopen
Zodat het ook in ’t telefoonboek staat

Iedereen is heden vrolijk
Uitgelaten, dol en olijk
Iedereen is apetrots en blij
Handen schudden, glazen klinken
Want wij hebben weer zo ‘n flinke
Gewaardeerde, zeergeleerde heer erbij

Hora Est!

1975/1978