Monika

Luisteren

Voorgelezen door:
Meinou Kopinga

Scan de code of klik erop

Monika

Ja, Monika kan zich niet concentreren
En drop en dorp, ze ziet niet het verschil
Al mochten jaren bijles ook niet deren
Het komt wel goed zegt schoolhoofd Van der Til

Haar ouders moeten toch heel goed begrijpen
Dat ze wat laat is, maar het komt wel voor elkaar
Door tijd en bijles zal ze heus wel rijpen
Nee, meester Van der Til die tilt aan haar niet zwaar

Zo gaat het nu met Monika al jaren
Toch gaat ze zienderogen achteruit
Maar ’t hoofd volhardt in sussende gebaren
En bijles, ook al helpt het haar geen fluit

Toen op een keer haar juffrouw adviseerde
De Lomschool als een laatste mogelijkheid
Toen leek het of het schoolhoofd explodeerde
Sprak van een zeldzame naïviteit

Want Monika’s vertrek was al die jaren
Rampzalig voor de werkgelegenheid
Hij zou dan ’t aantal leerlingen niet halen
En raakt daardoor dan ook een leerkracht kwijt

Ja, Monika kan zich niet concentreren
En krot en kort, ze ziet niet het verschil
Al mochten jaren bijles ook niet deren
Het komt wel goed zegt schoolhoofd Van der Til

Haar ouders moeten toch heel goed begrijpen
Dat ze wat laat is maar het komt wel voor elkaar
Door tijd en bijles zal ze heus wel rijpen
Nee, meester Van der Til die tilt aan haar niet zwaar

Uit: Cabaretprogramma Als de lading maar gedekt is, 1975-1978