Oberesque

Luisteren

Voorgelezen door:
Anneke Rot

Scan de code of klik erop

Oberesque

Maar rennen en draven
Jenever en bier
Om mensen te laven

Ik was koning te machtig
Nu boeten voor ’t geld
Maar niets bleek zo prachtig
Als ’t blonde geweld

Want zittend te midden
Van natje en droogje:
Het guitende blikje
Van ’t blauw blinkend oogje

Als koning te machtig
En boetend voor ’t geld
Het bleek me te prachtig
M’n dagen geteld

1960-1965