Rechtlijnig in de leer

Luisteren

Voorgelezen door:
Laurens van der Zee

Scan de code of klik erop

Rechtlijnig in de leer

Ze zijn een groep van strenge mensen
Onwrikbaar en rechtlijnig in de leer
Ze zuigen gretig elke zondag
De boodschap op van Hij der schepselen Heer

Zoals bijvoorbeeld: weest grootmoedig
Blijf vriendelijk en als ze je gaan slaan
Dan ga je ze dat niet vergelden
Dan bied je hun de and’re wang ook aan

Toch zeggen ze in ’t daaglijks leven:
Ontwapenen dat is ontzettend stom
Als je met ’t Oosten onderhandelt
Dan dreig je ze met de neutronenbom

Ze zijn een groep van strenge mensen
Onwrikbaar en rechtlijnig in de leer
Ze zuigen gretig elke zondag
De boodschap op van Hij der schepselen Heer

In zwarte kousen, zwarte pakken
Zingt men instemmend in een traag refrein
Dat alle menschen op deez aarde
Kind’ren van één Vader zijn

31-7-2011