Zoals jij

Luisteren

Uitgevoerd door:
Herman Groenestein

Scan de code of klik erop

Zoals jij

Zo wars van klets en flauwekul
Met elke zonnestraal verguld
En met een tomeloos geduld
Jij met jezelf de dagen vult

Zo fier jouw ongebondenheid
Zo stormig jouw onstuimigheid
Zo vurig jij het leven viert
Graag rinkelrooit en pinteliert
Zo vurig flierefluit met mij

Zoals jij overpeinzen kan
Zoals jij hardop mijm’ren kan
Bespiegelen, beschouwen kan
Bezinnen en beraden kan

Hoe jij jezelf belonen kan
En hoe jij daarom schateren kan
Zo levenslustig onbedacht
Jij om de lof der zotheid lacht
Zo levenslustig lacht met mij

Zoals jij vrijgevochten bent
Jouw soevereiniteit bemint
Het ongerijmde rijmen laat
Daarbij op je gevoel afgaat

Zo jij je niet betomen laat
Door bisschop, patriarch, prelaat
Of seculiere onverlaat
Zo jij een vrijheidsminnaar bent
Zo min in vrijheid ook met mij

20-5-2018